Motto Znajdka

  • Qui rogat, non errat - kto pyta, nie błądzi!

Ciekawostki z miejscowości: Gniezno

29 kwietnia 2000 r. w Gnieźnie, w auli przy Muzeum Początków Państwa Polskiego zebrał się na uroczystym posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie w powojennej historii Polski. Inicjatywa miała na celu uczczenie tysięcznej rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego, w którym uczestniczyli Bolesław I Chrobry, późniejszy pierwszy koronowany król Polski oraz Otton III, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Tego też dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął, przez aklamację, uchwałę, której fragment przytaczamy poniżej:
"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zebrany na uroczystym posiedzeniu w Gnieźnie w 1000 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego, potwierdza, że suwerenna i przyjazna innym narodom Rzeczpospolita, której korzenie są związane z tym miejscem, jest dobrem wspólnym narodu, a jej rozwój i umacnianie pozostaje głównym celem polityki polskiej i dążeń obywateli naszej Ojczyzny (...)".
Dowiedz się więcej