Motto Znajdka

  • Qui rogat, non errat - kto pyta, nie błądzi!

Ciekawostki z miejscowości: Bełchatów

Zewnętrze zbocze zwałowiska BOT KWB Bełchatów S.A. zostało zagospodarowane i zaadoptowane do celów rekreacyjno - sportowych. Z wierzchnich warstw ziemi przykrywającej pokłady węgla brunatnego, usypana została popularna Góra Kamieńsk. Stanowi obecnie najwyższe i najdłuższe wzniesienie w Polsce środkowej. Powstał przy nim kompleks narciarski, którego najdłuższa trasa zjazdowa mierzy 760 m, przy szerokości od 30 do 150 m i różnicy wzniesień 123 m. Na stoku działa profesjonalny sprzęt do naśnieżania i ratrakowania, a także oświetleniowy, pozwalający na szusowanie po zmroku. Wybudowano również wyciąg krzesełkowy o dużej przepustowości i dwa wyciągi talerzykowe. Ponadto opiekę nad narciarzami sprawują ratownicy GOPR-u. To wszystko 300 km od Zakopanego. Okres letni nie oznacza dla Góry Kamieńsk sezonu martwego. "Przejmują" ją miłośnicy jazdy rowerowej (kilka tras zjazdowych o różnych poziomach trudności) oraz pojazdów terenowych. Góra, jak na sztuczny twór, robi naprawdę spore wrażenie.
Dowiedz się więcej